Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

KENNEL ZARAHKKA       - ENKÖPING

     - Uppfödning av svensk lapphund  - Breeding of Swedish Lapphund                                              

 

 

Glorias MH 

MH
1
2
3
4
5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt -
morrning och/eller
bitförsök.
Undviker kontakt genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment
Följer med motvilligt.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren,
ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering.
Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust
Leker inte.
 
Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper inte.
 
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1
Dragkamp
Griper inte.
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
 
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker ,
alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a. JAKT
Förföljande
(1 gången)
Startar inte
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT
Förföljande
(2 gången)
Startar inte
Startar men avbryter.
 
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 
 
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
(1 gången)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b. JAKT
Gripande
(2 gången)
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet.
 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
 
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Intresserad. Vill iväg, enstaka starförsök.
Galax tjuvstartade
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
 Gloria tjuvstartade
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen
.
Går fram till den dolda men talande figuranten
Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller med tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
 
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte men visar intresse. 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
 
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
 
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
 
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
 
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
 
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
Gick fram men då var tiden ute
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
 
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
 
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
 
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a.  LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp
Hukar sig och stannar.
 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
 
Går fram till skramlet utan hjälp.
 
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/aggression
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
 
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .
 
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
 
 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid
Gick inte fram i tid
Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.
Besvarar kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte.
Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
 
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte.
  
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.
   Sprang till skytten
Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

 

 

 

 
Glorias MH mentalbeskrivning
 
Gloria har varit på MH mentalbeskrivning på Märsta/Sigtuna brukshundsklubb 22 okt 2011 med resultatet känd mentalstatus. Allt gick bra förutom att hon gärna ville göra sina egna avstickare och inte ville komma på inkallning. Så nu blir det att träna lite extra på den biten. Det blev en störning vid momentet "Haren" där en svampplockare uppehöll sig i slutet av banan och Gloria fick naturligtvis fokus på denne. Vid skotten brydde hon sig inte vid första skottet men vid de efterföljande låser hon sig och  tittar upp i trädkronorna, hon blir passiv vid lek och så småningom springer hon bort till skytten. Godkänd. Beskrivning 1-4 talar om hundens olika reaktioner vid skott. Vid 5 har hunden visat rädsla. Denna beskrivning är ny för i år.
 
.

 

 Lars Tunviken

Monika Törnblom Tunviken

Steglitsvägen 2 Ekudden

74593 Enköping

 SWEDEN

E-mail: monikatunviken@gmail.com

 Mobil: 070-6601748